ته دره

یکی از فامیلامون رفته با ماشین ته دره رفتیم بیمارستان ملاقاتیش 
دیدم یکی بغل تختش خوابیده سر تا پاش تو گچه هی به هوش میاد 
به فامیل ما فهش میده تا دوباره از هوش میره,,, 
بعدش از فامیلمون پرسیدم این چشه چرا داره فهش میده,,, گفت ولا ما شب تو جاده میرفتیم این هم موتورش چراغ نداشته پشت سر ما میومده ما که رفتیم ته دره اینم فکر میکنه ما داریم تو مسیر می ریم اومده دنبال ما ته دره!!!??????

/ 0 نظر / 15 بازدید