آدم خوب

امروز سر جلسه امتحان حواسم نبود جلوییم امتحانشو داد رفت یکی دیگه اومد جاش نشست, بهش گفتم سوال ۲رو برسون, یه بار دیگه گفتم یه دفعه برگشت دیدم مراقبه
همونجا در حقم خواهری کرد فقط خندید

/ 0 نظر / 12 بازدید