ولایت

      کلمه لا اله الا الله          حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی

ولایت علی بن ابی طالب     حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی

گرفتی چی شد؟؟؟از خود راضی

/ 0 نظر / 18 بازدید