# حقیقت_تلخ

به کجا چنین شتابان؟

آهای دختــــــــــــر حیای فاطمه زهرایت چه شد؟! آهای پســــــــــــر غیرت امیرالمومنینت کجاست؟! نمیخواهی کمی به خودت بیایی؟! بخدادرد دارد..........مولایمان مهدی رامیگویم ازبس تنهایی وغربت کشیده........  ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید